Stark vetenskaplig grund

Framtidens lärarutbildning är en strategisk satsning vid Örebro universitet med syfte att utveckla en lärarutbildning av hög kvalitet som svarar mot både nuvarande och framtida behov. Visionen är att skapa en utmanande lärarutbildning i stimulerande lärandemiljöer som lockar motiverade studenter. Projektet har fyra mål. Här presenteras mål D och de delprojekt som huvudsakligen arbetar för en stark vetenskaplig grund i lärarutbildningen.

Mål DBild 4 FLUT hemsida.jpg

Lärarutbildningen har en stark vetenskaplig grund där praktiknära forskning är en central del.

Delprojekt

Dessa delprojekt har sin tyngdpunkt i arbetet med att skapa en stark vetenskaplig grund i lärarutbildningen:

Forskningsbaserat lärande

Praktiknära forskning