ORU Talks - lärarutbildningen

ORU Talks är populärvetenskapliga och folkbildande samtal med bland andra professorer, doktorander, forskare och alumner. Här har vi samlat de avsnitt som berör lärarutbildningen i allmänhet och Framtidens lärarutbildning i synnerhet.

Avsnitt 1: "Elever som blir underkända i tidig ålder får en sämre karriär"

Betyg och bedömning är ett omdebatterat och ofta diskuterat ämne. Finns det rättvisa betyg? Varför har vi betyg? Vad kan betyg ge för positiva och negativa effekter och hur kan vi prata med eleverna om betyg för att avdramatisera stressen kring betyg.

Lyssna på Christian Lundahl, professor i pedagogik och Anna Hildingsson, grundlärare när de pratar om just dessa frågor.

Avsnitt 2: "Obetalbart att få se deras reaktioner"

Med det ökade antalet nyanlända elever som kom till Alléskolan för några år sedan, såg idrottslärarna Lisa Broadley och Maria Wahlström ett återkommande mönster.

Många elever saknade grundmotoriska färdigheter.

Med en praktisk stödstuga i motorik och hälsa har dom nu stärkt både elevernas självkänsla och motoriska färdigheter. Lyssna på Lisa Broadley, Maria Wahlström och Marie Öhman, professor i idrott med didaktisk inriktning, när de berättar om stödstugan och det projekt inom praktiknära forskning som gjorde detta möjligt.

Avsnitt 3: "Alla ungdomar är inte Greta Thunberg-fans"

Lyckas vi inte i skolan, så lyckas vi inte alls, säger Johan Öhman, professor i pedagogik, i detta avsnitt av ORU Talks.

Tillsammans med honom och Linnea Urberg, doktorand i pedagogik, reder vi ut frågor kring ungas inställning till hållbarhet, arbetssätt för hållbart engagemang i skolan och hur den modell som är framtagen för skolan i synnerhet även kan vara vägledande för övriga samhället i allmänhet.

"Många barn har blivit exkluderade under pandemin"

I detta avsnitt av ORU Talks pratar vi med Anette Bagger, bitr. lektor i pedagogik och Cecilia Nakeva von Mentzer, lektor i handikappvetenskap, om vad inkludering är som begrepp och hur det tar sig uttryck i skolan och i samhället. Hur kan lärare på bästa sätt jobba med inkludering? Hur kan vi som individer tänka för att agera mer inkluderande? Vilka normer måste vi våga ifrågasätta för att inkludering ska bli möjligt? Plus mycket mer!

AI-tekniken som ska hjälpa barn att bli bättre läsare

I detta avsnitt träffar vi forskaren Josefine Karlsson som kom på idén om att skapa en digital läskompis som kan stötta barns läsutveckling. För att nå sitt mål fick hon hjälp av Social Impact Lab att förädla sin idé och av AI Impact Lab, via AI Sweden, att komma i kontakt med AI-företaget Talkamatic. Nu är den första prototypen klar. Hör Josefin berätta mer om det spännande och viktiga utvecklingsarbetet.