Lärarutbildning vid Örebro universitet

Digitalt undersökande i förskolans undervisning

Projektet beviljades utvecklingsmedel 2020.

Digitalt undersökande i förskolans undervisning – hur kan det gå till? 

Projektledare var Karin Alnervik, Universitetslektor, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet i samverkan med Leklustans förskola, Örebro kommun.