Lärarutbildning vid Örebro universitet

Tillgänglig lärmiljö i gymnasiesärskolan

Projektet genomfördes i samverkan med Tullängsgymnasiet i Örebro kommun.

Syftet med projektet var att bidra med kunskap om tillgängliga lärmiljöer, genom en praktiknära ansats som tog utgångspunkt i den lokala kontexten i skolan och dess deltagare.

Projektledare var Anna Öhman, universitetslektor i pedagogik, med inriktning specialpedagogik, vid Örebro universitet.

Projektet beviljades medel i januari 2021.

Läs mer om projektet