This page in English

Marie Holmefur

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303612

Rum: P2160

Marie Holmefur
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Marie Holmefur

Marie Holmefur är leg. arbetsterapeut, disputerade vid Karolinska Institutet år 2009 och blev professor vid Örebro universitet 2018.

I sin forskning studerar Marie hur vi bättre kan mäta och skapa förutsättningar för ett förbättrat görande i vardagens aktiviteter hos personer med långvarig funktionsnedsättning. Marie disputerade med en avhandling om bedömningsinstrumentet Assisting Hand Assessment (AHA) som mäter hur effektivt personer med unilateral funktionsnedsättning använder sin påverkade hand i tvåhandsaktiviteterhandfunktion och forskar nu vidare om AHA (ahanetwork.se) och om handfunktionens utveckling hos barn med unilateral handfunktionsnedsättning. Marie har fördjuptat sitt intresse för instrumentutveckling och psykometri och hon använder både modern testteori (Raschanalys) och klassisk testteori i sina studier.

Att hantera tid och strukturera sin vardag är vanliga svårigheter i vardagen vid kognitiva nedsättningar till följd av bl a neuropsykiatrisk eller psykisk funktionsnedsättning. Marie leder forskargruppen Tidshantering och vardagsstruktur (TOVA) som utvärderar instrument och interventioner för att förbättra tidgshantering och vardagsstruktur, bland annat utvärderas interventionen Ha koll. Läs om Maria Wingrens doktorandprojekt här

I forskargruppen ÄLVA handleder Marie en doktorand som studerar livssituationen hos äldre personer som trots hög ålder och nedsatt funktionsförmåga bor kvar i sitt hem. Den utsatta situationen hos äldre leder ibland till att den äldre ansöker om plats på vård- och omsorgsboende. Efter pandemins inträde har köerna till vård- och omsorgsboende minskat och vi studerar vad det innebär för livssituationen i hemmet hos dessa utsatta äldre och deras anhöriga. Läs om Lisa Spangs doktorandprojekt här. 

Marie är huvudhandledare till två doktorander i forskarutbildning

Lisa Spang, doktorand i hälso- och vårdvetenskap vid Örebro universitet 
Maria Wingren, doktorand i hälso- och vårdvetenskap vid Örebro universitet,

samt bihandledare till en doktorand:
Sofie Adaszak, doktorand i Funktionsnedsättning och samhälle, Örebro universitet 

 

Undervisning

Marie undervisar på grund-, avancerad och forskarnivå i områden som rör vetenskaplig metod med fokus på kvantitativa metoder, psykometri, evidensbaserat arbete och forskningsetik. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter