This page in English

Marie Holmefur

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: bWFyaWUuaG9sbWVmdXI7b3J1LnNl

Telefon: 019 303612

Rum: P2160

Marie Holmefur
Forskningsämne

Om Marie Holmefur

Marie Holmefur är leg. arbetsterapeut, disputerade vid Karolinska Institutet år 2009 och blev professor vid Örebro universitet 2018.

I sin forskning studerar Marie hur vi bättre kan mäta och skapa förutsättningar för ett förbättrat görande i vardagens aktiviteter hos personer med långvarig funktionsnedsättning. Maries tidiga forskning fokuserade på handfunktion hos barn med unilateral funktionsnedsättning i arm och hand, och specifikt om bedömningsinstrumentet Assisting Hand Assessment (AHA). Marie har fördjuptat sitt intresse för instrumentutveckling och psykometri och hon använder både modern testteori (Raschanalys) och klassisk testteori i sina studier. Nuvarande forskning fokuserar på dagliga aktiviteter hos personer med kognitiva svårigheter i flera projekt. För närvarande pågår en utvärdering av tidshanteringsinterventionen Ha koll inom psykiatri och habilitering, utvärdering av föräldrastödsinterventionen Parenting Young Children, utvärdering av en metod för delaktighet och stöd i skolan "Partnering 4 Change" (projektet leds vid Uppsala universitet), samt utveckling av stöd för socialtjänstens arbete med personer med kognitiva funktionsnedsättningar. 

 

Marie är huvudhandledare till två doktorander i forskarutbildning

Lisa Spang, doktorand i hälso- och vårdvetenskap vid Örebro universitet. Läs om Lisa Spangs doktorandprojekt här.  
Maria Wingren, doktorand i hälso- och vårdvetenskap vid Örebro universitet.  Läs om Maria Wingrens doktorandprojekt här

samt bihandledare till två doktorander:
Sofie Adaszak, doktorand i Funktionsnedsättning och samhälle, Örebro universitet.  
Filippa Klint, doktorand i Socialt arbete, Örebro universitet
Läs om Sofies och Filippas projekt här. 

 

Undervisning

Marie undervisar på grund-, avancerad och forskarnivå i områden som rör vetenskaplig metod med fokus på kvantitativa metoder, psykometri, evidensbaserat arbete och forskningsetik. 

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter