This page in English

Marie Holmefur

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303612

Rum: P2153

Marie Holmefur

Om Marie Holmefur

Marie Holmefur är leg. arbetsterapeut och professor i arbetsterapi vid Institutionen för Hälsovetenskaper. Marie disputerade på Karolinska Institutet år 2009 och blev professor 2018.

Maries forskningsintresse handlar om hur vardagsfungerande kan förbättras hos personer med långvarig funktionsnedsättning. Under sin forskarutbildning studerade Marie handfunktion hos barn med cerebral pares (CP), mer specifikt hur barn med unilateral CP kan använda sina båda händer tillsammans i tvåhandsaktiviteter. Marie har sedan 2003 arbetat med vidareutveckling och prövning av Assisting Hand Assessment (AHA) som syftar till att mäta och beskriva hur effektivt barn med unilateral CP använder sin påverkade hand i tvåhandsaktiviteter. Marie bedriver fortsatta studier om AHA och om handfunktionens utveckling hos barn med unilateral handfunktionsnedsättning i samarbete med forskare på KI. Marie har ett starkt intresse för instrumentutveckling och psykometri och hon har använt både modern testteori (Raschanalys) och även klassisk testteori i sina studier.

Under senare år har Marie börjat intressera sig för kognitiv rehabilitering, närmare bestämt hur bristande förmåga till tidshantering påverkar dagligt liv och hur tidshantering kan förbättras inom armen för TOVA-projektet (Tidshantering och vardagsstruktur).

Undervisning

Marie undervisar på grund- avancerad och forskarnivå i områden som rör vetenskaplig metod med fokus på kvantitativa metoder, psykometri och evidensbaserat arbete. Marie är handledare till doktorander i forskarutbildning.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Janeslätt, G. K. , Lidström-Holmqvist, K. , White, S. & Holmefur, M. (2018). Assessment of time management skills: psychometric properties of the Swedish version. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 25 (3), 153-161.
Luhr, K. , Eldh, A. C. , Nilsson, U. & Holmefur, M. (2018). Patient preferences for patient participation: Psychometric evaluation of The 4Ps tool in patients with chronic heart or lung disorders. Nordic journal of nursing research, 38 (2), 68-76.
Sundqvist, A. , Nilsson, U. , Holmefur, M. & Anderzen-Carlsson, A. (2018). Promoting person-centred care in the perioperative setting through patient advocacy: an observational study. Journal of Clinical Nursing, 27 (11-12), 2403-2415.
Sundqvist, A. , Anderzen-Carlsson, A. , Nilsson, U. & Holmefur, M. (2018). Protective Nursing Advocacy: Translation and Psychometric Evaluation of an Instrument and a Descriptive Study of Swedish Registered Nurse Anesthetists' Beliefs and Actions. Journal of Perianesthesia Nursing, 33 (1), 58-68.
Lidström-Holmqvist, K. & Holmefur, M. (2018). The ADL taxonomy for persons with mental disorders: adaptation and evaluation. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 1-11.
Louwers, A. , Beelen, A. , Holmefur, M. & Krumlinde-Sundholm, L. (2016). Development of the Assisting Hand Assessment for adolescents (Ad-AHA) and validation of the AHA from 18 months to 18 years. Developmental Medicine & Child Neurology, 58 (12), 1303-1309.
Nordstrand, L. , Eliasson, A. & Holmefur, M. (2016). Longitudinal development of hand function in children with unilateral spastic cerebral palsy aged 18 months to 12 years. Developmental Medicine & Child Neurology, 58 (10), 1042-1048.
Sundqvist, A. , Holmefur, M. , Nilsson, U. & Anderzén-Carlsson, A. (2016). Perioperative Patient Advocacy: An Integrative Review. Journal of Perianesthesia Nursing, 31 (5), 422-433.
Holmefur, M. & Krumlinde-Sundholm, L. (2016). Psychometric properties of a revised version of the Assisting Hand Assessment (Kids-AHA 5.0). Developmental Medicine & Child Neurology, 58 (6), 618-624.
Hickisch, A. & Holmefur, M. (2016). Swedish Translation and Reliability of the Full Outline of Unresponsiveness Score. Journal of Neuroscience Nursing, 48 (4), 195-205.
Nordstrand, L. , Holmefur, M. , Kits, A. & Eliasson, A. (2015). Improvements in bimanual hand function after baby-CIMT in two-year old children with unilateral cerebral palsy: a retrospective study. Research in Developmental Disabilities, 41-42, 86-93.
Holmefur, M. , Sundberg, K. , Wettergren, L. & Langius-Eklöf, A. (2015). Measurement properties of the 13-item sense of coherence scale using Rasch analysis. Quality of Life Research, 24 (6), 1455-1463.
Gustafsson, M. , Blomberg, K. & Holmefur, M. (2015). Test-retest reliability of the Clinical Learning Environment, Supervision and Nurse Teacher (CLES + T) scale. Nurse Education in Practice, 15 (4), 253-257.
Lidström Holmqvist, K. , Ivarsson, A. & Holmefur, M. (2014). Occupational therapist practice patterns in relation to clients with cognitive impairment following acquired brain injury. Brain Injury, 28 (11), 1365-1373.
Jarl, G. , Holmefur, M. & Hermansson, L. M. N. (2014). Test-retest reliability of the Swedish version of the Orthotics and Prosthetics Users' Survey. Prosthetics and orthotics international, 38 (1), 21-26.
Holmefur, M. , Kits, A. , Bergström, J. , Krumlinde-Sundholm, L. , Flodmark, O. , Forssberg, H. & Eliasson, A. (2013). Neuroradiology can predict the development of hand function in children with unilateral cerebral palsy. Neurorehabilitation and Neural Repair, 27 (1), 72-78.
Gustafsson, M. , Hagberg, L. & Holmefur, M. (2011). Ten years follow-up of health and disability in people with acute traumatic hand injury: pain and cold sensitivity are long-standing problems. Journal of Hand Surgery - British and European Volume, 36 (7), 590-598.
Holmefur, M. , Krumlinde-Sundholm, L. , Bergström, J. & Eliasson, A. (2010). Longitudinal development of hand function in children with unilateral cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology, 52 (4), 352-357.
Holmefur, M. , Aarts, P. , Hoare, B. & Krumlinde-Sundholm, L. (2009). Test-retest and alternate forms reliability of the assisting hand assessment. Journal of Rehabilitation Medicine, 41 (11), 886-891.
Holmefur, M. , Krumlinde-Sundholm, L. & Eliasson, A. (2007). Interrater and intrarater reliability of the Assisting Hand Assessment. American Journal of Occupational Therapy, 61 (1), 79-84.
Krumlinde-Sundholm, L. , Holmefur, M. , Kottorp, A. & Eliasson, A. (2007). The Assisting Hand Assessment: current evidence of validity, reliability, and responsiveness to change. Developmental Medicine & Child Neurology, 49 (4), 259-264.

Konferensbidrag

Holmefur, M. , Lidström-Holmqvist, K. , Arvidsson, P. , Roshanai, A. , White, S. & Janeslätt, G. (2018). Let’s Get Organized: pilot study of an occupational therapy group intervention aimed to improve time management skills. Konferensbidrag vid WFOT-congress (World federation of occupational therapists, Cape Town, South Africa, 21-25 May, 2018.
Sundqvist, A. , Anderzen-Carlsson, A. , Nilsson, U. & Holmefur, M. (2018). Protective nursing advocacy: translation and psychometric evaluation of an instrument and a descriptive study of Swedish nurse anesthetists’ beliefs and actions. Konferensbidrag vid Nordic Conference in Nursing Research 2018, Oslo, Norway, 13-15 June, 2018.
Holmefur, M. , Lidström-Holmqvist, K. , White, S. & Janeslätt, G. (2017). Assessment of Time Management Skills: psychometric properties of the Swedish version (ATMS-S). Konferensbidrag vid Nordic Network of Disability Research, Örebro, Sweden, May 3-5, 2017.
Holmefur, M. , Lidström-Holmqvist, K. , White, S. & Janeslätt, G. (2017). Prövning av validitet hos den svenska versionen av Assessment of Time Management Skills (ATMS-S). Konferensbidrag vid AT-Forum, Malmö, Sweden, 10-11 May, 2017.
Sundqvist, A. , Holmefur, M. , Nilsson, U. & Anderzen-Carlsson, A. (2016). An observation study of Swedish registered nurse anesthetists perioperative patient advocacy. Konferensbidrag vid The Nordic congress for intensive care nurses and nurse anesthetists, Åbo, Finland, 15-17 September, 2017.
Sundqvist, A. , Holmefur, M. , Nilsson, U. & Anderzen-Carlsson, A. (2016). Perioperative patient advocacy: Doing good for another human being. Konferensbidrag vid World Congress of Nurse Anesthetists (WCNA), Glasgow, Scotland, UK, 13-16 May, 2016.
Holmefur, M. & Eliasson, A. (2015). Kan baby CIMT-träning vid 2-3 års ålder ge en bättre framtida utveckling av handfunktion hos barn med unilateral CP?. Konferensbidrag vid AT-Forum, Göteborg, 15-16 April, 2015.
Sundqvist, A. , Holmefur, M. , Nilsson, U. & Anderzen-Carlsson, A. (2015). Perioperative patient advocacy: Doing good for another human being. Konferensbidrag vid 3rd International Conference for PeriAnaesthesia Nurses ICPAN 2015, Copenhagen, Denmark, September 9th – 12th, 2015.
Holmefur, M. & Krumlinde Sundholm, L. (2014). Psychometric properties of the revised Assisting Hand Assessment version 5.0. I: 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists. Konferensbidrag vid 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists, Yokohama, Japan, June 18-21, 2014..
Holmefur, M. & Krumlinde-Sundholm, L. (2013). Psykometriska egenskaper hos den reviderade versionen av Assisting Hand Assessment (AHA). Konferensbidrag vid AT-Forum 2013, Stockholm, Sweden, 24-25 April 2013.
Jarl, G. M. , Holmefur, M. & Hermansson, L. M. N. (2013). Test-retest reliability of the Orthotics and prosthetics users´ survey. I: ISPO 2013 World Congress Inclusion, Participation & Empowerment. Konferensbidrag vid ISPO 2013 World Congress - Inclusion, Participation & Empowerment, Hyderabad, India, 4-7 February 2013..
Holmefur, M. , Kits, A. , Bergström, J. , Krumlinde-Sundholm, L. , Flodmark, O. , Forssberg, H. & Eliasson, A. (2012). Factors that predict and correlate with development of hand function in children with unilateral cerebral palsy. I: 9th COTEC Congress of Occupational Therapy. Konferensbidrag vid 9th COTEC Congress of Occupational Therapy - Occupation Diversity for the Future, Stockholm, Sweden, 24-27 May, 2012.
Holmefur, M. & Krumlinde-Sundholm, L. (2012). Psychometric properties of the revised Assisting Hand Assessment version 5.0. I: 4th International Cerebral Palsy Conference, Pisa, Italy. Konferensbidrag vid 4th International Cerebral Palsy Conference, Pisa, Italy, October 10-13, 2012..
Holmefur, M. , Krumlinde Sundholm, L. , Bergström, J. , Hanna, S. , Kits, A. & Eliasson, A. (2011). Assisting Hand Assessment: continued development, psychometrics and longitudinal use. Konferensbidrag vid AT-Forum, Göteborg, Sweden, 6-8 April, 2011.
Holmefur, M. , Krumlinde-Sundholm, L. , Bergström, J. , Flodmark, O. , Kits, A. & Eliasson, A. (2010). Factors associated with development of hand function in children with unilateral Cerebral Palsy. Konferensbidrag vid American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine Annual Meeting 2010 i Washington DC, USA, September 22-25, 2010.
Holmefur, M. , Krumlinde-Sundholm, L. , Bergström, J. , Flodmark, O. , Kits, A. & Eliasson, A. (2010). Factors associated with development of hand function in children with unilateral cerebral palsy. I: European Academy of Childhood Disability 22th Annual Meeting 2010, Brussels, Belgium. Konferensbidrag vid European Academy of Childhood Disability 22th Annual Meeting 2010, Brussels, Belgium, 26-29 May, 2010..
Holmefur, M. , Krumlinde-Sundholm, L. , Bergström, J. & Eliasson, A. (2010). Longitudinal development of hand function in children with unilateral cerebral palsy. I: World Federation of Occupational Therapists Congress 2010, Santiago, Chile. Konferensbidrag vid World Federation of Occupational Therapists Congress 2010, Santiago, Chile, 4-7 May, 2010..
Holmefur, M. , Krumlinde-Sundholm, L. & Eliasson, A. (2009). Hur utvecklas bimanuell förmåga hos barn (18 mån – 8 år) med unilateral CP? En longitudinell studie. Konferensbidrag vid AT-Forum, Stockholm, Sweden, 6-8 May, 2009.
Holmefur, M. , Aarts, P. , Hoare, B. & Krumlinde-Sundholm, L. (2009). Retest and alternate forms reliability of the Assisting Hand Assessment. I: 3rd International Cerebral Palsy Conference. Konferensbidrag vid 3rd International Cerebral Palsy Conference, Sydney, Australia, 18-21 February, 2009..
Holmefur, M. , Aarts, P. , Brian, H. & Krumlinde-Sundholm, L. (2009). Test-retest och alternate forms reliabilitet hos Assisting Hand Assessment. Konferensbidrag vid AT-Forum, Stockholm, Sweden, 6-8 May, 2009.
Holmefur, M. , Aarts, P. , Hoare, B. & Eliasson, A. (2008). Test-retest and alternate forms reliability of the Assisting Hand Assessment. Konferensbidrag vid the 20th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability, Zagreb, Croatia, 5-7 June, 2008..
Holmefur, M. , Krumlinde-Sundholm, L. & Eliasson, A. (2008). Utveckling av bimanuell förmåga hos barn med CP hemiplegi. Konferensbidrag vid Habiliteringskonferens, Örebro, Sweden, 2008.
Holmefur, M. , Krumlinde-Sundholm, L. & Eliasson, A. (2007). Assisting Hand Assessment: Validity and Reliability for the age range 18 months to 12 years. Konferensbidrag vid AT-Forum, Stockholm, 19-20 April, 2007.
Holmefur, M. , Krumlinde-Sundholm, L. & Eliasson, A. (2006). Rater reliability of the Assisting Hand Assessment. I: World Federation of Occupational Therapists Congress. Konferensbidrag vid World Federation of Occupational Therapists Congress, Sydney, Australia, 25-28 July, 2006..
Holmefur, M. , Krumlinde-Sundholm, L. & Eliasson, A. (2006). Rater reliability of the Assisting Hand Assessment. I: 18th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability. Konferensbidrag vid 18th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability, Barcelona, Spain, 19-21 October, 2006..
Krumlinde-Sundholm, L. , Holmefur, M. & Eliasson, A. (2005). Validitet, reliabilitet och känslighet för förändring hos Assisting Hand Assessment. Konferensbidrag vid AT-forum 2005, Sweden, 2005.

Manuskript