Arbetsrapporter från Högskolepedagogiskt centrum

Det här är en skriftserie som ska stimulera det vetenskapliga samtalet om undervisning och lärande.

Vid Örebro universitet bedrivs en rad högskolepedagogiska och ämnesdidaktiska utvecklingsprojekt. Det gäller dels projekt förlagda till Högskolepedagogiskt centrum, dels projekt som initieras och utförs av lärare och forskare på universitetets institutioner och som finansieras av fakultetsnämnderna.

Syftet med skriftserien Arbetsrapporter från Högskolepedagogiskt centrum är att erbjuda en enkel och tillgänglig publikationskanal för dem som bedriver högskolepedagogiska och ämnesdidaktiska utvecklingsprojekt vid lärosätet och att på så vis stimulera det vetenskapliga samtalet om undervisning och lärande i högre utbildning.


Rapport 1

Skrivutveckling i stora studentgrupper. Erfarenheter från ett pedagogiskt utvecklingsprojekt (2019). 

Författare: Karin Gustafsson, Erik Löfmarck, Lisa Salmonsson och Ylva Uggla. 


Rapport 2

Integrating a sustainability perspective into psychology education. A review of the literature and some suggestions (2019)

Författare: Maria Ojala 


Rapport 3

Casebaserat lärande inom humanistiska studier. Erfarenheter från Kandidatprogram i språk, retorik och kommunikativt ledarskap (2021)

Författare: Marie Gelang, Mattias Jacobsson, Assimakis Tseronis och Gustav Westberg.