Arbetsrapporter från Högskolepedagogiskt centrum

En kvinna står mellan bokhyllor i ett bibliotek. Hennes ansikte syns mellan bokhyllorna.

Arbetsrapporter från Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet är en skriftserie som ska stimulera det vetenskapliga samtalet om undervisning och lärande.

Vid Örebro universitet bedrivs en rad högskolepedagogiska och ämnesdidaktiska utvecklingsprojekt. Det gäller dels projekt förlagda till Högskolepedagogiskt centrum, dels projekt som initieras och utförs av lärare och forskare på universitetets institutioner och som finansieras av fakultetsnämnderna.

Syftet med skriftserien är att erbjuda en enkel och tillgänglig publikationskanal för dem som bedriver högskolepedagogiska och ämnesdidaktiska utvecklingsprojekt vid lärosätet och att på så vis stimulera det vetenskapliga samtalet om undervisning och lärande i högre utbildning.


Rapport 4

Kollegialt lärande i en rättsvetenskaplig praktikgemenskap – ett pilotprojekt

Författare: Rigmor Argren 

Omslag till rapporten Kollegialt lärande i en rättsvetenskaplig praktikgemenskap – ett pilotprojektDenna rapport redogör för resultaten från ett pedagogiskt utvecklingsprojekt kring kollegialt lärande inom rättsvetenskapen vid Örebro universitet. Modellen som prövades bygger på att lärare arbetar ihop i grupper om tre personer: varje lärare fick ett tillfälle till att ta emot återkoppling på sin undervisning, ett tillfälle till att ge en kollega återkoppling, samt ett tillfälle att observera processen.

I rapporten noteras det att lärarnas bristande kunskap och samsyn om begrepp, kriterier och indikatorer för vad som kännetecknar framgångsrik undervisning inom rättsvetenskap gjorde det svårare att ge fördjupad återkoppling på undervisningen. Rapporten föreslår att fördjupad kompetens kring ett begreppsligt ramverk skulle kunna leda till bättre kvalitet på återkopplingen i liknande framtida projekt. Samtidigt kunde ett sådant ramverk bli en bärande del i en rättsvetenskaplig praktikgemenskap.


Rapport 3 

Casebaserat lärande inom humanistiska studier. Erfarenheter från Kandidatprogram i språk, retorik och kommunikativt ledarskap (2021)

Författare: Marie Gelang, Mattias Jacobsson, Assimakis Tseronis och Gustav Westberg

Omslag till rapporten Casebaserat lärande inom humanistiska studier.In the development of a new program at the School of Humanities at Örebro University, the subjects involved (English language, Rhetoric and Swedish), proposed the implementation of a pedagogical model that hitherto has been underused in the humanities, namely case-based learning. Although well established in other fields, case pedagogy has not been tested in the humanities to any large extent. In this report, we first describe the three subjects’ take on case pedagogy along with our experiences from its implementation in the program. Next, we discuss the criteria we deem essential for success in this pedagogical model; these four criteria that comprise the Harvard model are authenticity, open-endedness, applicability of theory, and implementation that supports learning objectives. 

In summary, we emphasize that these criteria should not be considered as a fixed template; instead, we propose that they be regarded as a source of inspiration and let applicable fields of practice and the discipline itself dictate which criteria are relevant.


Rapport 2 

Integrating a sustainability perspective into psychology education. A review of the literature and some suggestions (2019)

Författare: Maria Ojala 

Omslag till rapporten Integrating a sustainability perspective into psychology education. A review of the literature and some suggestionsDuring recent years, the importance of education for dealing with global sustainability problems such as climate change has been emphasized. This report focuses on education for sustainable development (ESD) in higher education. The aim is to discuss, based on research about ESD and a national evaluation of how sustainability issues are included in higher education, how a sustainability perspective can be incorporated in psychology education at the university level. Three questions are in focus: What is sustainable development and how can we best define this complex concept? What is ESD and which are the most important perspectives in the research field of higher education for sustainable development? How can sustainability issues be integrated into courses in psychology and the psychology program?


Rapport 1 

Skrivutveckling i stora studentgrupper. Erfarenheter från ett pedagogiskt utvecklingsprojekt (2019)

Författare: Karin Gustafsson, Erik Löfmarck, Lisa Salmonsson och Ylva Uggla

Omslag till rapporten Skrivutveckling i stora studentgrupper. Erfarenheter från ett pedagogiskt utvecklingsprojektThis report presents the results from a pedagogical project focusing students’ writing in higher education. Literature in this field conclude that student writing should be integrated in teaching of the subject with a plan for progression. Teachers’ and students’ experience indicate that students write a lot during their education, but only occasionally get concrete feedback on the writing as such. Focus groups with students showed that students found it difficult to write distinct and to differentiate between text genres. The teachers reported lack of ”tools” to help the students to improve their writing. The report suggest a model for the work with students writing based on goal setting; inventory; identifying problem areas; prioritizing; implementation; and follow-up and revision.