Arbetsrapporter från Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet

Vid Örebro universitet bedrivs en rad högskolepedagogiska och ämnesdidaktiska utvecklingsprojekt. Det gäller dels projekt förlagda till Högskolepedagogiskt centrum, dels projekt som initieras och utförs av lärare och forskare på universitetets institutioner och som finansieras av fakultetsnämnderna. Syftet med skriftserien Arbetsrapporter från Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet är att erbjuda en enkel och tillgänglig publikationskanal för dem som bedriver högskolepedagogiska och ämnesdidaktiska utvecklingsprojekt vid lärosätet och att på så vis stimulera det vetenskapliga samtalet om undervisning och lärande i högre utbildning.

Rapport 2: Integrating a sustainability perspective into psychology education A review of the literature and some suggestions (2019)

Arbetsrapport 2

Rapport 1: Skrivutveckling i stora studentgrupper. Erfarenheter från ett pedagogiskt utvecklingsprojekt (2019)