Hållbar utveckling i utbildning

Bild på loggan för de globala hållbarhetsmålen.

Enligt Örebro universitets strategi och handlingsplan för hållbar utveckling ska hållbar utveckling vara integrerat i samtliga program- och utbildningsplaner under år 2022.

Det uppdrag, riktlinjer och styrdokument som lärarna ska arbeta från är Agenda 2030. För att hållbar utveckling ska anses vara integrerat ska samtliga mål och dimensioner i Agenda 2030 beröras, i någon mån, under en utbildning. Dessutom ska undervisningen bygga vidare på och utveckla särskilda nyckelkompetenser för hållbar utveckling. Det ställer krav på universitetets utbildningar och lärarnas undervisning. Nedan har Högskolepedagogiskt centrum sammanställt information om och stöd för integreringsarbetet.

Här kan du ladda ner fullständig info i pdf-format.

Nedanstående filmer belyser vad och hur undervisningsverksamheten kan arbeta med och för integrering  av hållbar utveckling i utbildning. 

Varför ska vi agera för och integrera hållbar utveckling?

Utbildning av god kvalitet om och för hållbar utveckling är prioriterade aktiviteter i arbetet med att uppfylla målen i Agenda 2030. Det har en stor påverkan på vårt uppdrag och våra utbildningar Samtliga sjutton mål och de tre dimensionerna i Agenda 2030 ska beröras, i någon mån, under utbildningen för att hållbar utveckling ska anses integrerat. Våra utbildningar ska också utveckla särskilda nyckelkompetenser – färdigheter och förmågor – hos studenterna. Idealet är att det är hållbar utveckling som driver utbildningen. Målet med integreringsarbetet bör var att kunna svara på frågan ”Hur bidrar den här utbildningen/professionen till hållbar utveckling?”