Högskolepedagogiskt centrum

Hållbar utveckling i utbildning

Hållbara mål och Örebro universitet logga.

I kursen Hållbar utveckling i utbildning arbetar deltagarna med att utveckla studentaktiva arbetssätt för att integrera hållbar utveckling i utbildning.

Kursen kommer att vidareutvecklas under hösten 2023 för att kunna erbjudas till våren 2024. 

Omfattning och kursdatum 

Kursen omfattar 80 timmar (motsvarande 2 veckors heltidsstudier). Vid en närvarograd lägre än 75 % måste du gå om kursen.

Behörighet och urval 

Du som har akademisk examen om minst 180 hp är behörig att söka kursen. Inget urval görs utan sökande bereds plats när komplett ansökan kommit in och till dess kursen blivit fulltecknad. Vid för få anmälda kan kursen komma att ställas in.

Kostnad

Kostnaden för anställda vid Örebro universitet är 800 kronor/vecka exklusive moms (totalt 1 600 kronor exklusive moms). Kostnaden för externa deltagare är 2 000 kronor/vecka exklusive moms (totalt 4 000 kronor exklusive moms). Kostnaden faktureras efter sista anmälningsdag till kursen. Vid eventuell avanmälan efter sista anmälningsdag eller avhopp från kursen sker ingen återbetalning.

Anmälan 

Anmälan för vårterminen 2024 är öppen från 16 oktober kl. 9.00 till och med 15 december.

Kursansvarig

Jenny Bonnevier

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Jenny Bonnevier

E-post:

Telefon: 019 303080

Rum: F3157

Mejla This is an email address om du har praktiska frågor om till exempel tider, lokaler, registrering i lärplattformen BB Learn och fakturor.