This page in English

Kurser

Högskolepedagogiskt centrum erbjuder ett brett utbud av kurser för att du ska bli behörig universitetslärare. Tre kurser är obligatoriska för att du ska få en stabil teoretisk grund. Utöver detta behöver du välja minst tre veckor bland våra valbara kurser för att möta kravet på tio veckors utbildning. Alla kurser som Högskolepedagogiskt centrum erbjuder kan ingå i de tio veckor som krävs för behörighet.

Om du redan har läst UP1 ska du söka "Att jobba rättssäkert som lärare" samt "Högskolepedagogiska perspektiv". Sedan kan du välja ytterligare kurser motsvarande minst två veckor för att nå målet om tio veckors kurser. 

Utöver de tio veckor som krävs för behörighet kan du sedan fortsätta att utveckla din pedagogiska skicklighet efter de behov som finns i verksamheten och dina egna intressen. Kanske vill du bli en bättre basgruppshandledare? Eller utveckla din förmåga kring digital undervisning? Högskolepedagogiskt centrum kommer att fortsätta utveckla kursutbudet utifrån de behov som institutionerna har. Har du idéer kring en kurs kontakta oss gärna!

För att anmäla dig klicka på respektive kurs så finns formuläret längst ned på varje kurssida.