Att handleda självständiga arbeten

Två kvinnor sitter och samtalar i ett rum.

Den här kursen handlar om konsten och hantverket att handleda studenter i deras självständiga arbeten. Kursen tar sin utgångspunkt i handledandets institutionella ramar och villkor, liksom uppsatskursers roller och ansvarsfördelning. Utifrån detta närmar vi oss det som är kursens huvudsakliga fokus: det konkreta handledandet, dess olika faser och återkommande utmaningar. Genom exempel och praktiska övningar behandlas teman såsom att sätta förväntningar, att ge stöttning i planeringssamtal, att ge respons på studenters utkast i olika stadier av arbets- och skrivprocessen och slutligen att sätta betyg och ge återkoppling på färdigt arbete. Kursen behandlar även exempel på dilemman och konfliktsituationer som handledare kan ställas inför.

Kursen riktar sig både till dig som står inför att handleda studenter för första gången och till dig som redan har handledningserfarenhet. Som kursdeltagare ges du möjlighet att välja mellan olika inriktningar i din examinationsuppgift, så att du får fördjupa dig i ett område som är särskilt relevant för dig och ditt ämneskollegium.

80 h motsvarande 2 veckors heltidsstudier eller 3 hp. Observera att godkänt resultat på kursen inte automatiskt ger högskolepoäng (hp) utan endast efter beslut om tillgodoräknande från institutionen kan hp ges.

4 träffar (halvdagar).

Närvarokrav: Eftersom det kollegiala utbytet av erfarenheter är ett viktigt inslag på kursen är deltagande i all undervisning obligatoriskt. Vid förhinder ska deltagaren kontakta kursansvarig i god tid för en diskussion om hur läraktiviteten kan genomföras eller kursinnehållet inhämtas på annat sätt. Vid en närvarograd lägre än 75 % måste deltagaren gå om kursen.

Inget urval görs. Sökande bereds plats allt eftersom en komplett * ansökan inkommer till Högskolepedagogiskt centrum. Anmälan kan komma att stänga före sista anmälningsdag om kursen fylls och därmed kan kursen bli fulltecknad före sista anmälningsdag. Vid för få anmälda, kan kursen komma att ställas in.

*Komplett ansökan innebär att den digitala anmälan har inkommit samt att din närmaste chef har godkänt ditt deltagande. För denna kurs krävs också att du har styrkt din behörighet för gällande förkunskapskrav.

Kursplan publiceras i slutet av oktober 2020. 

Kursen kommer att ges digitalt eller fysiskt på campus beorende på hur situationen ser ut för Covid -19 under vårterminen 2021.

Kursen ges under följande torsdagar mellan klockan 09.15 - 12.00:

Torsdagen den 4 mars
Torsdagen den 25 mars
Torsdagen den 8 april
Torsdagen den 22 april

För anställda vid universitetet erläggs ingen avgift utan kostnaden bekostas av fakultetsmedel. 

Externa deltagare betalar en kursavgift som motsvarar 2000 kr ex moms/veckas heltidsstudier. Kurskostnaden faktureras efter kursstart. Vid avbokning efter sista anmälningsdag ca 1 månad före kursstart, utan synnerliga skäl, kommer Högskolepedagogiskt centrum att avgiftsbelägga deltagarens beställande enhet med 2000 kr.

Kursansvarig Eric Borgström svarar på frågor om kursinnehåll.
Telefon 019-30 13 61, e-post: This is an email address 

Kursadministratör Anna Asplund svarar på praktiska frågor om tider, lokaler och registrering i lärplattformen Blackboard, fakturor med mera. Telefon 019-30 37 84, e-post: This is an email address

Anmälan är öppen från 13 oktober till längst 11 februari. Observera att anmälan kan komma att stänga före sista anmälningsdag om kursen fylls. Länk till anmälan.