This page in English

Forskarhandledarutbildningen

Forskarhandledarutbildningen är till för dig som är eller planerar att bli handledare och vill arbeta med utbildning på forskarnivå.

Innehåll

Kursen består av sex heldagar med olika teman som bland annat tar upp doktorand- respektive handledarperspektivet på forskarutbildning, handledning och genus, studiekulturella skillnader, samtalsmetodik, regelverket kring forskarutbildningen samt forskningsetiska frågeställningar.  Kursen hålls två gånger per år, på engelska under vårterminerna och på svenska under höstterminerna.

Omfattning

120 timmar motsvarande 3 veckors heltidsstudier. Under höstterminen 2020 kommer utbildningen ges digitalt. 

Om en deltagare inte kan delta dag 1 och 2 kan denna inte beredas plats på kursen. Om en deltagare inte kan delta vid något av de övriga kurstillfällena kan den uteblivna närvaron kompenseras för nästa gång utbildningen ges inom en två-årsperiod. 

Kursplan

Kursplan i pdf-format.

Behörighet och urval

Behörig är den med avslutad doktorsexamen. 
Inget urval görs. Sökande bereds plats allt eftersom en komplett* ansökan inkommer till Högskolepedagogiskt centrum. Anmälan kan komma att stänga före sista anmälningsdag om kursen fylls och därmed kan kursen bli fulltecknad före sista anmälningsdag. Vid för få anmälda, kan kursen komma att ställas in.

*Komplett ansökan innebär att den digitala anmälan har inkommit samt att din närmaste chef har godkänt ditt deltagande. 

Observera att du måste kunna närvara både dag 1 och 2 för att kunna beredas en plats på kursen. Skulle du inte ha möjlighet att närvara vid något av de följande kurstillfällena kan dessa ersättas vid en senare termin upp till två år från kursstart.  

Kursdatum ht 2020

Kursen ges helt digitalt.

  • 14 oktober (obligatorisk närvaro)
  • 15 oktober (obligatorisk närvaro)
  • 10 november
  • 11 november
  • 7 december
  • 8 december 

Kursdatum vt 2021

Kursen kommer även till våren att ges helt digitalt. Den går då på engelska under namnet Supervising PhD students. Tillfällena kommer att ligga på torsdagar. Mer information finns på den engelska kurssidan.

Kostnad

För anställda vid universitetet erläggs ingen avgift utan kostnaden bekostas av fakultetsmedel. Externa deltagare betalar en kursavgift om 9000 kr ex moms för hela kursen. Kurskostnaden faktureras efter kursstart. Vid avbokning efter sista anmälningsdag ca en månad före kursstart, utan synnerliga skäl, kommer Högskolepedagogiskt centrum att avgiftsbelägga deltagarens beställande enhet med 2000 kr.

Kontakt

Kursansvarig Kristin Ewins svarar på frågor om kursinnehåll.
Telefon 019-30 38 73, e-post: This is an email address

Kursadministratör Anna Asplund svarar på praktiska frågor om tider, lokaler, fakturor med mera. Telefon 019-30 37 84, e-post: This is an email address

Anmälan

Anmälan är öppen från 15 mars och som längst till 16 september. Observera att anmälan kan stänga före sista anmälningsdag om kursen fylls.