Forskarhandledarutbildningen

Fem unga människor arbetar tillsammans vid en dator.

Forskarhandledarutbildningen är till för dig som är eller planerar att bli handledare och vill arbeta med utbildning på forskarnivå.

Kursen består av sex heldagar med olika teman som bland annat tar upp doktorand- respektive handledarperspektivet på forskarutbildning, handledning och genus, studiekulturella skillnader, samtalsmetodik, regelverket kring forskarutbildningen samt forskningsetiska frågeställningar.  Kursen hålls två gånger per år, på engelska under vårterminerna och på svenska under höstterminerna.

120 timmar motsvarande 3 veckors heltidsstudier. Om en deltagare inte kan delta dag 1 och 2 kan denna inte beredas plats på kursen. Om en deltagare inte kan delta vid något av de övriga kurstillfällena kan den uteblivna närvaron kompenseras för nästa gång utbildningen ges inom en två-årsperiod. 

Behörig är den med avslutad doktorsexamen. 
Inget urval görs. Sökande bereds plats allt eftersom en komplett* ansökan inkommer till Högskolepedagogiskt centrum. Anmälan kan komma att stänga före sista anmälningsdag om kursen fylls och därmed kan kursen bli fulltecknad före sista anmälningsdag. Vid för få anmälda, kan kursen komma att ställas in.

*Komplett ansökan innebär att den digitala anmälan har inkommit samt att din närmaste chef har godkänt ditt deltagande. 

Observera att du måste kunna närvara både dag 1 och 2 för att kunna beredas en plats på kursen. Skulle du inte ha möjlighet att närvara vid något av de följande kurstillfällena kan dessa ersättas vid en senare termin upp till två år från kursstart.  

Kursen kommer att ges digitalt eller fysiskt på campus beroende på hur situationen ser ut för Covid -19 under höstterminen 2021.

Kursdatum för höstterminen 2021 kommer att publiceras senast den 15 mars när anmälan till höstterminens kurser öppnar. 

Kursansvarig Kristin Ewins svarar på frågor om kursinnehåll.
Telefon 019-30 38 73, e-post: This is an email address

Kursadministratör Anna Asplund svarar på praktiska frågor om tider, lokaler, fakturor med mera. Telefon 019-30 37 84, e-post: This is an email address

Påminn mig när anmälan öppnar

Anmälan är öppen från 15 mars och som längst till 15 augusti. Observera att anmälan kan stänga före sista anmälningsdag om kursen fylls.