Hållbar utveckling i utbildning

Globala målen agenda 2030

Kursen utgår från lärosätenas uppdrag att integrera hållbar utveckling i utbildning och är indelad i tre delar:
1) Vad är hållbar utveckling?
2) Olika perspektiv på utbildning och hållbar utveckling
3) Hur kan jag integrera hållbar utveckling i utbildning?
Syftet med kursen är att ge ett verksamhetsnära stöd till lärare att integrera hållbar utveckling i sin undervisning. All personal som vill vara med under de introducerande två dagarna är välkomna, även om man inte har möjlighet att gå hela kursen.

Under höstterminen 2020 kommer utbildningen ges digitalt.

Innehåll

Kursen Hållbar utveckling i utbildning har en praktisk inriktning och utgår från de tre dimensionerna av hållbar utveckling — social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet — Agenda 2030, myndighets- och regeringsuppdrag samt andra styrdokument som sätter ramarna för integreringen av hållbarhet i utbildning. Kursen förutsätter aktivt deltagande med eget arbete inför och mellan kurstillfällena. Däremot går det bra att vara med de introducerande två dagarna även om man inte har möjlighet att gå hela kursen. Information om hur du anmäler dig finns längst ner på sidan.

Del 1 — Vad är hållbar utveckling?

Tillfälle 1 — måndag 21 september
09.15-12.00  Introduktion (Karin Gustafsson och Kristin Ewins)
Förberedande läsning: kapitel 1 och 2 ur Katrien Van Poeck, Leif Östman och Johan Öhman, eds, Sustainable Development Teaching: Ethical and Political Challenges (London: Routledge, 2019).
13.15-16.00  Miljökemi och planetens gräns (Ulrika Eriksson och Ingrid Ericson)

Tillfälle 2 — tisdag 22 september
09.15-12.00  Ekonomiska dimensioner av hållbar utveckling (Frans Prenkert)
13.15-16.00  Sociala dimensioner av hållbar utveckling (Magnus Boström)
Förberedande läsning: Magnus Boström, "A missing pillar? Challenges in theorizing and practicing social sustainability"Sustainability: Science, Practice & Policy, 8.1 (2012), 3-14.

Del 2 — Olika perspektiv på utbildning och hållbar utveckling 

Tillfälle 3 — onsdag 21 oktober
09.15-11.00  Diskussion av Magnus Boström et al., "Conditions for transformative learning for sustainable development: a theoretical review and approach”Sustainability, 10.12 (2018), 4479, 1-21. (Karin Gustafsson)
11.15-12.00  Hållbar utveckling och bildning (Christian Lundahl)
13.15-16.00  Känslornas betydelse i undervisning om hållbar utveckling (Maria Ojala)
Förberedande läsning: Maria Ojala, "Känslor, värden och utbildning för en hållbar framtid. Att främja en kritisk känslokompetens i klimatundervisning”Acta Didactica Norge, 13.2 (2019), Art. 1, 1-17.

Tillfälle 4 — torsdag 22 oktober
09.15-14.30  Hållbar utveckling i utbildning i praktiken (Jon-Erik Dahlin)
14.45-16.00  Introduktion av kursuppgiften (Viveca Olofsson och Jon-Erik Dahlin)

Del 3 — Hur kan jag integrera hållbar utveckling i utbildning?

Tillfälle 5 — tisdag 17 november
09.15-12.00  Diskussion av kapitel 4, 5, 9 och 14 ur Katrien Van Poeck, Leif Östman och Johan Öhman, eds, Sustainable Development Teaching: Ethical and Political Challenges (London: Routledge, 2019). (Johan Öhman
13.15-16.00  Lärande för hållbar utveckling – hur gör vi? Samtal och workshop (Johanna Björklund, Sara Bronner och Fredrik Bronner)

Tillfälle 6 — onsdag 18 november
09.15-12.00  Prakiska metoder för att integrera hållbar utveckling i utbildning (Jon-Erik Dahlin
13.15-16.00  Redovisning av kursuppgiften (Viveca Olofsson och Jon-Erik Dahlin)

Omfattning

Kursen omfattar 120 h motsvarande 3 veckors heltidsstudier eller 4,5 hp. Observera att godkänt resultat på kursen inte automatiskt ger högskolepoäng (hp) utan endast efter beslut om tillgodoräknande från institutionen kan hp ges. 

Behörighet och urval

Kursen vänder sig till all undervisande personal och ingår i utbudet av valbara temakurser och kan användas för att uppnå full behörighet för läraranställning. Inget urval görs. Sökande bereds plats allt eftersom en komplett ansökan* inkommer till Högskolepedagogiskt centrum. Anmälan kan komma att stänga före sista anmälningsdag om kursen fylls. Vid för få anmälda kan kursen komma att ställas in.

* Komplett ansökan innebär att den digitala anmälan har inkommit samt att din närmaste chef har godkänt ditt deltagande.

Kostnad

För anställda vid universitetet tas ingen avgift ut utan kursen bekostas av fakultetsmedel. Externa deltagare betalar en kursavgift som motsvarar 2000 kr ex moms/veckas heltidsstudier. Kurskostnaden faktureras efter kursstart. Vid avbokning efter sista anmälningsdag omkring en månad före kursstart, utan synnerliga skäl, avgiftsbeläggs deltagarens beställande enhet med 2000 kr.

Kontakt

Kursansvarig Kristin Ewins svarar på frågor om kursinnehåll.
Telefon 019-30 38 73, e-post: This is an email address

Kursadministratör Anna Asplund svarar på praktiska frågor om tider, lokaler och registrering i lärplattformen Blackboard, fakturor med mera.
Telefon 019-30 37 84, e-post: This is an email address

Anmälan

Anmälan är öppen från 15 mars till längst 14 september. Observera att anmälan kan komma att stänga före sista anmälningsdag om kursen fylls.

Om du vill delta vissa tillfällen, men inte har möjlighet att gå hela kursen är du varmt välkommen att höra av dig direkt till This is an email address