Hållbar utveckling i utbildning

Globala målen agenda 2030

Kursen utgår från lärosätenas uppdrag att integrera hållbar utveckling i utbildning. Syftet med kursen är att ge ett verksamhetsnära stöd till lärare att integrera hållbar utveckling i sin undervisning.

Kursinnehållet de introducerande två dagarna ger en allmän bred översikt av hållbar utveckling och är värdefulla för alla medarbetare på universitetet. All personal som vill är välkomna att delta även om en inte har möjlighet att gå hela kursen.

Kursen Hållbar utveckling i utbildningen är indelad i tre delar:

1) Vad är hållbar utveckling?

2) Olika perspektiv på utbildning och hållbar utveckling

3) Hur kan jag integrera hållbar utveckling i utbildning?

Kursen har en praktisk inriktning och utgår från de tre dimensionerna av hållbar utveckling — social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet — Agenda 2030, myndighets- och regeringsuppdrag samt andra styrdokument som sätter ramarna för integreringen av hållbarhet i utbildning.

Kursen förutsätter aktivt deltagande med eget arbete inför och mellan kurstillfällena. Däremot går det bra att vara med de introducerande två dagarna även om man inte har möjlighet att gå hela kursen. Information om hur du anmäler dig finns längst ner på sidan.

Kursen omfattar 120 h motsvarande 3 veckors heltidsstudier eller 4,5 hp. Observera att godkänt resultat på kursen inte automatiskt ger högskolepoäng (hp) utan endast efter beslut om tillgodoräknande från institutionen kan hp ges. 

Kursen vänder sig till all undervisande personal och ingår i utbudet av valbara temakurser och kan användas för att uppnå full behörighet för läraranställning. Inget urval görs. Sökande bereds plats allt eftersom en komplett ansökan* inkommer till Högskolepedagogiskt centrum. Anmälan kan komma att stänga före sista anmälningsdag om kursen fylls. Vid för få anmälda kan kursen komma att ställas in.

*Komplett ansökan innebär att den digitala anmälan har inkommit samt att din närmaste chef har godkänt ditt deltagande.

För anställda vid universitetet tas ingen avgift ut utan kursen bekostas av fakultetsmedel. Externa deltagare betalar en kursavgift som motsvarar 2000 kr ex moms/veckas heltidsstudier. Kurskostnaden faktureras efter kursstart. Vid avbokning efter sista anmälningsdag omkring en månad före kursstart, utan synnerliga skäl, avgiftsbeläggs deltagarens beställande enhet med 2000 kr.

Kursen kommer att ges digitalt eller fysiskt på campus beroende på hur situationen ser ut för Covid -19 under höstterminen 2021. 

Kursdatum för höstterminen 2021 kommer att publiceras senast den 15 mars när anmälan till höstterminens kurser öppnar. 

Kursansvarig Kristin Ewins svarar på frågor om kursinnehåll.
Telefon 019-30 38 73, e-post: This is an email address

Kursadministratör Anna Asplund svarar på praktiska frågor om tider, lokaler och registrering i lärplattformen Blackboard, fakturor med mera.
Telefon 019-30 37 84, e-post: This is an email address

Påminn mig när anmälan öppnar

Anmälan är öppen från 15 mars till längst 15 oktober. Observera att anmälan kan komma att stänga före sista anmälningsdag om kursen fylls.

Om du vill delta vissa tillfällen, men inte har möjlighet att gå hela kursen är du varmt välkommen att höra av dig direkt till This is an email address