Högskolepedagogikens grunder (HPG)

Högskolepedagogikens grunder (HPG) är som framgår av namnet en viktig bas i din högskolepedagogiska kompetens. HPG är liksom kurserna Lagar, policys och regler (LPR) och Universell design för lärande (UDL) obligatoriska. Dessa tre kurser måste ingå bland de minst 10 veckors behörighetsgivande utbildning som krävs för lektorat. De övriga tre veckorna kan du välja bland våra temakurser.

Kursen är fulltecknad och anmälan är nu stängd men du kan göra en intresseanmälan till en reservlista genom att skicka e-post till This is an email address. Det händer att det blir avhopp.  

Innehåll

I Högskolepedagogikens grunder arbetar deltagarna med kursutveckling som sätter studenternas lärande i centrum. Under kursen kommer varje deltagare att utveckla en kurs, och den avslutande kursuppgiften utgörs av en ny eller omarbetad kursplan och en pedagogisk reflektion över utvecklingsarbetet. Vid utformningen av kursplanen måste juridiska, pedagogiska och didaktiska aspekter beaktas, och vid kurstillfällena uppmärksammas därför såväl nationella regelverk och lokala riktlinjer som olika perspektiv på lärande, olika typer av läraktiviteter och olika former för examination. 

Som studieformer används presentationer, seminarier, workshops och reflektionsövningar. Undervisningen bedrivs både i helgrupp och i mindre arbetsgrupper. Kursmaterial och kursinformation publiceras på Örebro universitets lärplattform.

Omfattning

160 h eller motsvarande 4 veckors heltidsstudier. Fysiska träffar: 5
Närvarokrav: Eftersom det kollegiala utbytet av erfarenheter är ett viktigt inslag på kursen är deltagande i all undervisning obligatoriskt. Vid förhinder ska deltagaren kontakta kursansvarig i god tid för en diskussion om hur läraktiviteten kan genomföras eller kursinnehållet inhämtas på annat sätt. Vid en närvarograd lägre än 80 % måste deltagaren gå om kursen.

Behörighet och urval

Akademisk examen om minst 180 hp. Inget urval görs. Sökande bereds plats allt eftersom en komplett ansökan inkommer till Högskolepedagogiskt centrum. Anmälan kan komma att stänga före sista anmälningsdag om kursen fylls och därmed kan kursen bli fulltecknad före sista anmälningsdag. Vid för få anmälda, kan kursen komma att ställas in.

Kursplan

Läs hela kursplanen som pdf.

Kursdatum HT2019

Kursen ges på följande tisdagar kl. 9-16:

  • 1 oktober
  • 15 oktober
  • 5 november
  • 19 november
  • 17 december

Kostnad

För anställda vid universitetet erläggs ingen avgift utan kostnaden täcks av fakultetsmedel. 
Externa deltagare betalar en kursavgift som motsvarar 2000 kr ex moms/veckas heltidsstudier. Kurskostnaden faktureras efter kursstart. Vid avbokning efter sista anmälningsdag ca 1 månad före kursstart, utan synnerliga skäl, kommer PIL att avgiftsbelägga deltagarens beställande enhet med 2000 kr. 

Kontakt

Kursansvarig Henric Bagerius svarar på frågor om kursinnehåll.
Telefon 019-30 36 51, e-post: This is an email address

Kursadministratör Erika Qvist svarar på praktiska frågor om tider, lokaler och registrering i lärplattformen Blackboard, fakturor med mera. Telefon 019-30 37 37, e-post: This is an email address