Lärarutbildning vid Örebro universitet

Lärarlyftet

Örebro universitet erbjuder, på uppdrag av Skolverket, kurser inom ramen för Lärarlyftet. Lärarlyftet är till för lärare och fritidspedagoger som idag inte har behörighet för de ämnen som de undervisar i. Genom Lärarlyftet kan du läsa in det som behövs för att få den utökade behörigheten du behöver i legitimationen. För att läsa inom Lärarlyftet krävs huvudmannens godkännande.

Läs mer om Lärarlyftet på Skolverkets webbplats.

Kurser läsåret 2018/2019 

Anmälan

Du anmäler dig till Lärarlyftets kurser via antagning.se. Kurserna är öppna för sen anmälan. 

Blanketter 

Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande. Denna ska bifogas din anmälan. 

Fritidspedagoger inom Lärarlyftet

Lärare inom Lärarlyftet 

Validering inom Lärarlyftet 

Antagna till kurser inom Lärarlyftet har möjlighet att ansöka om validering av tidigare kunskaper och färdigheter i förhållande till kursens lärandemål. Mer information om validering skickas ut i samband med antagningsbeskedet.

Kontakt

Skolverket

För frågor om antagning kontakta Skolverket: 
Telefon: 08-527 332 00 (växel)

Örebro universitet

Kontaktperson Lärarlyftet
Urban Haglind 
This is an email address 
Telefon: 019-30 30 43

Studievägledning
Madeleine Holsmyr, Susanne Sundquist
This is an email address