Lärarutbildning vid Örebro universitet

Lärarlyftet

Örebro universitet erbjuder, på uppdrag av Skolverket, kurser inom ramen för Lärarlyftet. Lärarlyftet är till för lärare och fritidspedagoger som idag inte har behörighet för de ämnen som de undervisar i. Genom Lärarlyftet kan du läsa in det som behövs för att få den utökade behörigheten du behöver i legitimationen.

Med start våren 2018 kommer tre kurser inom Idrott och hälsa att erbjudas. Kurserna är öppna för sen anmälan.

För att läsa inom Lärarlyftet krävs huvudmannens godkännande.

Blankett för huvudmannens godkännande fritidspedagoger

Blankett för huvudmannens godkännande lärare

Validering inom Lärarlyftet

Antagna till kurser inom Lärarlyftet har möjlighet att ansöka om validering av tidigare kunskaper och färdigheter i förhållande till kursens lärandemål. Mer information om validering skickas ut i samband med antagningsbeskedet.

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om Lärarlyftet.

Kontakt

För frågor om antagning kontakta Skolverket:

Telefon: 08-527 332 00 (växel)

Örebro universitet

Kontaktperson Lärarlyftet

Malin Saverman

Malin.Saverman@oru.se

Telefon: 019-30 30 26

Studievägledning

Madeleine Holsmyr, Susanne Sundquist

This is an email address