This page in English

Kirurgi

Om forskarutbildningsämnet

Fakultetsnämnd

Fakultetsnämnden för medicin och hälsa

Institution

Institutionen för medicinska vetenskaper

Inriktningsansvarig

Kirurgi är sedan mars 2010 en inriktning inom ämnet Medicinsk vetenskap.

Forskning inom det kirurgiska vetenskapsområdet med anknytning till Örebro universitet bedrivs inom ämnesområdena anestesiologi, kirurgi, sjukhusfysik, urologi och öron-näsa-halskirurgi. Forskningen har sin grund i kliniskt patientnära frågeställningar.