This page in English

Medicin

Om forskarutbildningsämnet

Fakultetsnämnd

Fakultetsnämnden för medicin och hälsa

Institution

Institutionen för medicinska vetenskaper

Inriktningsansvarig

Medicin är sedan mars 2010 en inriktning inom ämnet medicinsk vetenskap.

Inom området studerar man normala och sjukdomsrelaterade processer i den mänskliga organismen från molekylär till organismnivå. Området omfattar även den mänskliga organismens påverkan av omgivningsfaktorer och samspel med den omgivande miljön liksom farmakologiska principer.

För närvarande finns ett drygt fyrtiotal registrerade doktorander inom området. Majoriteten av de projekt som bedrivs kan ”klassificeras” som patientnära kliniska. Handledning sker av personer som har förankring både vid Örebro universitetet och Region Örebro län. Mer information om de projekt som bedrivs kan hämtas från landstingets hemsida om forskning, där många av forskningsprojekten finns beskrivna under rubrikerna för landstingets olika forskningsenheter.