Forskningsmiljö

Kommunikation och lärande

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Per Nilsson

Profilen inbegriper didaktisk forskning exempelvis kring:

  • Olika former av literacy och numeracy
  • Läsinlärning och språkutveckling
  • Argumentativa samtal
  • Berättande
  • Klassrumsinteraktion, maktrelationer och konflikter
  • Praktiska och estetiska lärprocesser
  • Digitala lärmiljöer

Forskare

Forskningsprojekt