Forskningsmiljö

Kommunikation och lärande

Byggnader på campus

Forskningsprofilen Kommunikation och Lärande utlyser medel för avgränsade forskaraktiviteter 2021. Deadline för ansökan är 2021-02-15. För mer info, se utlysningstexten: Utlysning Forskaraktiviteter inom Kommunikation och Lärande 2021 (docx)