This page in English

Forskargrupp

Miljö och hälsa

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Magnus Engwall

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Barn på brygga.

Miljö och hälsa är en forskargrupp inom forskningsmiljön Människa-Teknik-Miljö (MTM) vid Örebro universitet. MTM samlar forskare och studenter från många nationer. Engelska är det gemensamma språket. Utförlig information om vår verksamhet finns därför enbart på engelska.

Läs mer på vår engelska hemsida.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt