Lärarutbildning

Vill du bidra till elevers livslånga lärande, kritiska tänkande och sociala utveckling? Örebro universitet utbildar dig som vill bli förskollärare, grundlärare och ämneslärare.

Två personer samtalar vid ett skrivbord.

Lärarutbildning