Lärarutbildning

Vill du bidra till elevers livslånga lärande, kritiska tänkande och sociala utveckling? Örebro universitet utbildar dig som vill bli förskollärare, grundlärare och ämneslärare.

Två personer samtalar vid ett skrivbord.

Studera till lärare är för dig som vill väcka nyfikenhet och lust att lära från de minsta barnen till ungdomar på gymnasiet. Inom området lärarutbildning kan du läsa förskollärarprogrammet, två olika grundlärarprogram eller flera olika ämneslärarprogram.

Om du pluggar en lärarutbildning har du goda möjligheter till jobb efter examen. Beroende på vilken program du väljer kan du arbeta som bland annat förskolelärare, lärare i grundskolan eller ämneslärare på gymnasiet.

Lärarutbildning