Lärarutbildning vid Örebro universitet

Röster om Matematikdidaktiskt nätverk

Tre barn tittar på läsplatta och papper

Här kan du läsa mer om vad våra deltagare tycker om det matematikdidaktiska nätverket.

Anna Teledahl, forskare vid Örebro universitet

Jag får chansen att prata med verksamma lärare om min forskning.

 • Varför medverkar du som forskare i RUC:s didaktiska nätverk?
  Jag får chansen att prata med verksamma lärare om min forskning.
 • Vilket är det viktigaste resultatet som nätverksträffarna ger dig som forskare?
  Jag får ta del av lärares tankar om min forskning.
 • Vad är det absolut bästa med nätverksträffarna?
  Mötet med lärare.
 • Vad vill du säga till andra forskare som ännu inte medverkat i RUC:s didaktiska nätverk?
  Att prata med lärare om den egna forskningen ger inspiration och motivation att fortsätta.
 • Jag vill sammanfatta min medverkan i nätverksträffarna med följande tre ord: värdefull, inspiration, motivation.

Hanna Sollerman, lärare på Hannaskolan i Örebro

Det matematikdidaktiska nätverket ger mig en breddad vetenskaplig grund för min undervisning.

 • Varför deltar du i RUC:s didaktiska nätverk?
  För att få en bredd i vilka forskningsresultat jag tar del av och för erfarenhetsutbyte med andra lärare.
 • Vilket är det viktigaste resultatet som nätverksträffarna ger dig?
  Det matematikdidaktiska nätverket ger mig en breddad vetenskaplig grund för min undervisning.
 • Vad är det absolut bästa med nätverksträffarna?
  Det bästa med nätverksträffarna är att bygga relationer med andra matematiklärare och att få stanna upp i en stressig lärarvardag för att få grotta ner sig i ämnet.
 • Vad vill du säga till andra som ännu inte deltagit i RUC:s didaktiska nätverk?
  Du missar eftermiddagar fyllda av innehåll som ger dig mer energi att utvecklas.
 • Jag vill sammanfatta mitt deltagande i nätverksträffarna med följande tre ord:
  varierat, utvecklande, inspirerande.