Lärarutbildning vid Örebro universitet

Röster om Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk

Tre glada personer ropar i megafon med blå världskarta i bakgrunden

Här kan du läsa mer om vad våra deltagare tycker om det samhällsvetenskapligt didaktiska nätverket.

Maria Jansson, forskare vid Örebro universitet

Till andra forskare vill jag säga att RUC:s didaktiska nätverk är ett utmärkt sätt att sprida information om forskning. Och dessutom till en profession som förmedlar kunskap till unga människor varje dag.

 • Varför medverkar du som forskare i RUC:s didaktiska nätverk?
  Jag forskar tillsammans med ämnesdidaktiker i ett pågående projekt och tycker att det är viktigt att ha kontakt med lärare, både för att höra deras tankar om den forskning jag gör och för att kunna delge resultat från min forskning.
 • Vilket är det viktigaste resultatet som nätverksträffarna ger dig som forskare?
  Mötet med aktiva lärare är det viktigaste för mig. Det är en arena för att förmedla och få feed-back på forskning.
 • Vad är det absolut bästa med nätverksträffarna?
  Att träffas, knyta kontakter och prata.
 • Vad vill du säga till andra forskare som ännu inte medverkat i RUC:s didaktiska nätverk?
  Till andra forskare vill jag säga att RUC:s didaktiska nätverk är ett utmärkt sätt att sprida information om forskning. Och dessutom till en profession som förmedlar kunskap till unga människor varje dag.
 • Jag vill sammanfatta min medverkan i nätverksträffarna med följande tre ord:
  roligt, lärorikt, viktigt.

Benita Törnqvist, lärare i Örebro kommun

Det bästa med nätverksträffarna är mötet med forskare, skolledare och pedagoger där vi utifrån olika ämnen reflekterar och diskuterar hur vi kan utveckla undervisningen.

 • Varför deltar du i RUC:s didaktiska nätverk?
  Jag har tidigare arbetat i Skolverkets referensgrupp i historia gällande bedömningsstöd och nationella prov i årskurs 6. Då fick jag information att det fanns ett lokalt nätverk (RUC) kopplat mot Örebro universitet gällande samhällsorienterade ämnen. Jag deltar för att få fortsätta att ta del av aktuell forskning och bli inspirerad av andra pedagogers kunskaper och erfarenheter. 
 • Vilket är det viktigaste resultatet som nätverksträffarna ger dig?
  Det ger inspiration och idéer gällande min egen undervisning. 
 • Vad är det absolut bästa med nätverksträffarna?
  Det bästa med nätverksträffarna är mötet med forskare, skolledare och pedagoger där vi utifrån olika ämnen reflekterar och diskuterar hur vi kan utveckla undervisningen. Du får en möjlighet att skapa nya kontakter med exempelvis andra pedagoger. 
 • Vad vill du säga till andra som ännu inte deltagit i RUC:s didaktiska nätverk?
  Om du vill ha inspiration och idéer hur du kan utveckla din undervisning, kom till RUC:s didaktiska nätverk.
 • Jag vill sammanfatta mitt deltagande i nätverksträffarna med följande tre ord:

  inspiration, glädje, utveckling.