This page in English

Blackboard för studenter

För närvarande kan du få en varning när du besöker vissa webbsidor på grund av ett säkerhetsprotokoll som har en äldre version. Du kan fortsätta genom att acceptera att gå vidare (olika hantering för olika webbläsare). Det är säkert att gå vidare, se video nedan!

Inloggningsproblem i olika system vid Örebro universitet

Om du har lämnat in fel dokument behöver du kontakta läraren som kan hjälpa dig med att rensa den felaktiga inlämningen och därmed göra det möjligt för dig att lämna in en gång till. 

Behöver läraren hjälp med hur hen gör för att rensa den felaktiga inlämningen kan läraren kontakta IKT-support.

Varje gång du lämnar in ditt arbete i Blackboard sparas ett kvitto vilket är din bekräftelse på att du har lämnat in. Du ser dina bekräftelser på inlämningar genom att öppna Resultat som visas i Basnavigeringen. 

 1. Öppna Resultat
 2. Klicka på "Visa allt kursarbete" i rutan för den aktuella kursen
 3. Klicka på fliken Inskickad
 4. Klicka på siffran som visas till höger om Bekräftelser på inlämningar
 5. Bekräftelser på inlämningar för den aktuella kursen visas
  • Bekräftelsenummer
   Varje inlämning får ett unikt bekräftelsenummer.
  • Inlämnare
   Namnet på den som lämnade in arbetet.
  • Kursarbete
   Namnet på uppgiften.
  • Datum
   Det datum då inlämningen gjordes.
  • Inlämning
   Namnet på filen du lämnade in.
  • Storlek
   Storleken på filen du lämnade in.

Om en lärare vill att du använder Urkund i samband med inlämning av arbete i Blackboard behöver läraren ange tydliga instruktioner om hur inlämningen ska gå till. 

Varje lärare har en unik analysadress och den adressen måste framgå i instruktionerna. Analysadressen ser ut så här: This is an email address.

En ofta förekommande arbetsgång vid inlämning till Urkund och Blackboard är:

 1. Använd din privata e-post och skicka ett mejl där ditt arbete är bifogat till lärarens analysadress.
  • Efter ca 15 minuter får du en mottagningsbekräftelse från Urkund som innehåller ett dokument-ID nummer.
 2. Logga in i Blackboard och öppna uppgiften för att lämna in ditt arbete.
  • Bifoga ditt arbete.
  • Skriv in ditt dokument-ID nummer i rutan Kommentarer.
  • Klicka på Skicka för att lämna in ditt arbete.

Om du har anmält dig till fel grupp behöver du kontakta läraren som kan hjälpa dig med att ta bort dig från gruppen och därmed göra det möjligt för dig att anmäla dig till rätt grupp. 

Behöver läraren hjälp med hur hen gör för att ta bort dig från en grupp kan läraren kontakta IKT-support.

Otillgängliga kurser

Som standard är kurser i Blackboard otillgängliga vilket innebär att trots att du är registrerad på en kurs visas den inte i Blackboard. Det är läraren som bestämmer när kursen i Blackboard ska göras tillgänglig för studenter. 

Kontakta läraren för att kontrollera om kursen har gjorts tillgänglig. 

Om läraren är osäker på hur hen gör kursen tillgänglig kan läraren kontakta IKT-support.

Arkiverade kurser

Två år efter avslutad kurs arkiveras kurser i Blackboard och tas i samband med arkiveringen även bort från Blackboard.

Om du vill ha tillgång till en kurs som är arkiverad behöver du kontakta institutionen du studerar vid som får be IKT-supporten återskapa kursen.

Det finns en App för Blackboard som går att installera på operativsystemen:

 • iOS 9.0 och senare
 • Android 4.2 och senare

Appen hittar du genom att söka på Blackboard i App-butiken. 

Funktionaliteten i Appen är begränsad och därför föreslår vi att ni istället använder webbläsaren på din handhållna enhet när du ska använda Blackboard. 

IKT-supporten erbjuder ingen support för Appen. 

 • Återställ ditt lösenord till ORU-kontot
 • Om inloggningen fungerar till Studenttjänster men inte till Blackboard
  kontakta iktsupport via formuläret nedan.
 • Felmeddelandet "user unknown" visas: Efter att man gjort sin registrering kan det dröja ett par timmar innan informationen om registrering nått Blackboard. Under denna tid får man felmeddelandet "user unknown"

LärosätessidaLärosätessida: Här hittar du viktiga nyheter, information och resurser.

ProfilProfil: Hantera din personliga information.

AktivitetsflödetAktivitetsflödet: Se vad som är nytt och på gång.

KurserKurser: Enkel och snabb åtkomst till dina kurser.

OrganisationerOrganisationer: Här hittar du dina organisationer.

KalenderKalender: Se alla händelser.

MeddelandenMeddelanden: Skriv, läs och svara på meddelanden.

ResultatResultat: Se resultat och återkoppling.

VerktygVerktyg: Enkel åtkomst till verktyg.

 

I Aktivitetsflödet får man information om olika händelser i systemet; som t ex förfallodagar, nya objekt som publicerats och annat som kan kräva uppmärksamhet i kurserna.

Det som visas i listan sorteras i fyra olika kategorier;

 • Viktigt
 • Kommande
 • Idag
 • Senast

Om man inte har några aviseringar i en kategori visas den inte.

Aktivitetsflödet

Genom att klicka på länken i anslutning till respektive avisering kan du gå direkt till kursaktiviteten från aktivitetsflödet.

Redigera aviseringar i aktivitetsflödet

Du kan redigera dina aviseringsinställningar genom att klicka på kugghjuls-ikonen ute till höger på sidan.

Aktivitetsflödet aviseringar

I panelen som öppnas, gå till fliken aktivitetsflöde, vilken indikeras med en glob-ikon.

Markera vad du vill få aviseringar om i aktivitetsflödet, avsluta med att klicka på Spara.

Observera! Inställningarna du anger gäller samtliga dina kurser.

De inställningar du gör gäller för samtliga kurser du har åtkomst till.

Öppna aviseringsinställningarna genom att klicka på ditt namn i basnavigeringsmenyn. Din profilsida öppnas. 

Under rubriken Systeminställningar/Globala aviseringsinställningar finns länkar till tre typer av aviseringar.

 • Flödesaviseringar är de aviseringar som visas i aktivitetsflödet i basnavigeringen.
 • E-postaviseringar är aviseringar som skickas till den e-post du har registrerat i systemet.
 • Push-aviseringar är aviseringar som visas i Blackboards app.

Klicka på önskad länk för att redigera inställningarna.

Flödesaviseringar

 • Markera de aviseringar som ska visas i aktivitetsflödet.
 • Klicka på Spara.

E-postaviseringar

 • Välj hur ofta du vill få aviseringar från Blackboard; direkt eller ett sammandrag med samtliga händelser en gång per dag.
 • Markera önskade aviseringar till din e-post.
 • Klicka på Spara.

Push-aviseringar

 • Markera önskade aviseringar i mobilappen.
 • Klicka på Spara.

I basnavigeringen finns Meddelanden. Denna sida är en genväg till meddelande-funktionen i varje kurs. Begreppet Meddelanden i basnavigeringen motsvarar verktyget Kursmeddelanden inne i kurserna.

I listan pågående kurser listas samtliga kurser du har åtkomst till. För bättre översikt, klicka på pilen till vänster och gå till önskad termin.

Sortera per termin

Klicka på kursens namn för att läsa nya meddelanden eller för att skriva ett meddelande.

I nuläget visas endast information om totalt antal meddelanden i kursen. Denna räknas upp när det kommer in nya meddelanden, detta indikeras inte på något annat sätt, t ex genom fetstil. Detta innebär att man måste gå in i respektive kurs och kontrollera om det kommit några nya kursmeddelanden. Felet är rapporterat till Blackboard och vi hoppas på en snar lösning.

En tillfällig lösning är att ändra i sina aviseringsinställningar så att man får en e-postavisering när man fått ett kursmeddelande i Blackboard.

Ställ in omedelbar avisering till e-post för nya kursmeddelanden

Klicka på ditt namn i basnavigeringen, din profilsida öppnas.

Vid rubriken Globala aviseringsinställningar, klicka på länken E-postaviseringar.

 • Markera alternativet Meddela mig direkt via e-post
 • Markera vad du vill få avisering om
  imageio97r.png

Klicka på Spara.

På sidan Resultat listas alla kurser du har åtkomst till och härifrån har du enkel åtkomst till resultat och återkoppling på uppgifter och tester som genomförts i Blackboard.

Som standards visas sidan Pågående kurser, vilket innebär alla kurser du har åtkomst till. För att få en bättre översikt klicka på pilarna till vänster respektive höger för att få terminsvisning. Navigera på sidan Resultat

För varje kurs visas en modul, i vilken nyligen publicerade resultat listas. Klicka på uppgiftens namn för att komma till inlämningen och se eventuell återkoppling från lärare.

Sidan Resultat

Avisering om nya resultat och återkoppling

När resultat har publicerats aviseras detta även i aktivitetsflödet.

Resultat i aktivitetsflödet

Du når även inlämnade uppgifter och resultat inifrån din kurs, via Kursmeny/Mina resultat.

I den globala kalendern visas alla kommande inlämningsdatum och händelser i dina kurser på ett och samma ställe.

I din kalender hittar du följande information:

 • Händelse: Händelser som skapas av lärare visas i kalendern när de läggs till i en kurs.
 • Inlämningsdatum: Innehåll med ett inlämningsdatum visas automatiskt i kalendern.

Observera! Det finns ingen koppling mellan kalendern i Blackboard och Kronox.

När du öppnar kalendern från basnavigeringen visas händelser och inlämningsdatum för samtliga kurser. För att reglera vilka kurser som ska visas, klicka på kugghjulet uppe till höger.

Lägga till personlig händelse i kalendern

En personlig händelse är endast synlig för dig. Klicka på plustecknet uppe till höger på sidan och välj alternativet Lägg till händelse.

 • Ge händelsen ett namn
 • Ange datum/tid för händelsen
 • Du har även möjlighet att ange en plats och lägga in en beskrivning
 • Avsluta med att klicka på Spara

Redigera personlig händelse

 • Gå till den plats i kalendern där händelsen är publicerad
 • Markera namnet på händelse, panelen öppnas och du kan redigera
 • Avsluta med att klicka på knappen Spara

Du når din profil genom att klicka på ditt namn i basnavigeringen.

Klicka på ditt namn för att komma till profilinställningar

Grundläggande information

Blackboard hämtar in information om dig från andra system, vilket innebär att du inte kan göra några ändringar här avseende ditt namn, mailadress, lösenord i systemet. Du har möjlighet att lägga in en bild på dig själv. Denna bild visas bl a i anslutning till diskussionsinlägg som göras. 

 • Ställ markören i ringen överst på sidan och klicka sedan på penn-ikonen som blir synlig.
 • Klicka på knappen Ladda upp ny profilbild, leta fram din bild och lägg till den.

Sekretessinställningar

Här har du möjlighet att välja vilka som får se din profilinformation; d v s ditt namn, användarnamn, e-postadress samt eventuell bild på dig.

Du har tre alternativ:

 • Endast lärare
 • Alla i mina kurser
  • Vilket innebär alla lärare och deltagare i dina kurser
 • Administratörer och alla i mina kurser
  • Vilket innebär alla systemadministratörer, lärare och deltagare i dina kurser.

Globala aviseringsinställningar

Här ställer du in hur du vill få aviseringar från Blackboard

 • Flödesaviseringar
  • Detta är de aviseringar som visas i aktivitetsflödet. Klicka på länken och välj vad du vill få aviseringar om.
 • E-postaviseringar
  • Ange hur ofta du vill få aviseringar till e-posten, så fort något har hänt eller en gång per dag. Ange även vad du vill få aviseringar om.
 • Push-aviseringar
  • Använder du Blackboards app kan du även välja att få push-aviseringar till din e-post.

Blackboard Collaborate är ett videokonferenssystem som är integrerat i vår lärplattform Blackboard.

OBS! Vi rekommenderar webbläsaren Chrome vid användning av Blackboard Collaborate eftersom vi har fått indikationer på att andra webbläsare som t.ex. Microsoft Edge inte fungerar tillfredställande.

Här nedan hittar du två filmer som ger dig en kort introduktion till Blackboard Collaborate i Blackboard Ultra respektive Blackboard Original.

Portföljer samlar och organiserar arbeten över tid, men ett generellt syfte eller mål att visa progression och prestationer.

Öppna portföljverktyget genom att klicka på Verktyg i Basnavigeringen och därefter Portföljer.

Skärmbild

Supportformulär

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap: HumUS VT20 - student.pdf

Handelshögskolan: HH VT20 - student.pdf

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete: JPS VT20 - student.pdf

Musikhögskolan: MHS VT20 - student.pdf

Institutionen för naturvetenskap och teknik: NT VT20 - student.pdf

Restaurang- och hotellhögskolan: RHS VT20 - student.pdf

Institutionen för hälsovetenskaper: HV VT20 - student.pdf

Institutionen för medicinska vetenskaper: MV VT20 - student.pdf

Systeminformation Blackboard

Rekommenderade webbläsare:

OBS! Det går INTE att använda Blackboard med webbläsaren Internet Explorer.