This page in English

Blackboard för studenter

Blackboard är universitetets digitala lärmiljö. Här ligger alla kurserna och mycket av kommunikationen mellan lärare och student sker här.

Supportformulär

Systeminformation Blackboard

Rekommenderade webbläsare:

OBS! Det går INTE att använda Blackboard med webbläsaren Internet Explorer.