Forskningsmiljö

Hållbar samhällsutveckling

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Johan Öhman

Profilen inbegriper didaktisk forskning exempelvis kring:

  • Demokratiska processer
  • Hälsofrågor
  • Mänskliga rättigheter
  • Jämlikhet och jämställdhet
  • Miljö och hållbar utveckling
  • Rättvisa och ansvar
  • Historiska förändringsprocesser

Den didaktiska forskningsprofilen syftar till att på ett ämnesövergripande vis samla de lärarutbildare och forskare vid Örebro universitet som är engagerade i frågor rörande utbildning för hållbar samhällsutveckling. Centralt för profilen är att utbildningsfrågor om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet behandlas som integrerade och därmed i behov av att belysas såväl samhällsvetenskapligt som naturvetenskapligt. Profilen har i dagsläget ett 30-tal medlemmar och verksamheten inbegriper bland annat seminarier där nationella och internationella forskare bjuds in att presentera. Medlemmarna bedriver också verksamhet för att kontinuerligt sammanställa aktuell forskning om utbildning för hållbar utveckling. Därtill verkar profilen för att främja samverkan med skolor liksom sina medlemmars forskningsansökningar, bland annat genom att anordna panelsamtal och skrivinternat.