Forskningsmiljö

Hållbar samhällsutveckling

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Johan Öhman

Profilen inbegriper didaktisk forskning exempelvis kring:

  • Demokratiska processer
  • Hälsofrågor
  • Mänskliga rättigheter
  • Jämlikhet och jämställdhet
  • Miljö och hållbar utveckling
  • Rättvisa och ansvar
  • Historiska förändringsprocesser

Forskare

Forskningsprojekt