This page in English

Forskargrupp

Mobile Robotics and Olfaction Lab

Om gruppen

Gruppuppgifter

Mobile Robotics and Olfaction Lab är en forskargrupp inom forskningsmiljön Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS) vid Örebro universitet. AASS samlar forskare och studenter från många nationer. Engelska är det gemensamma språket. Utförlig information om vår verksamhet finns därför enbart på engelska.

Läs mer om gruppen

Finansiärer

  • ERASMUS+
  • EU Horizon 2020
  • European Commission
  • Formas
  • KK-Stiftelsen
  • SIP/STRIM
  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Vinnova