Gemensam grund

Tecknad bild med träd och färgpennor i cirkel med spetsen in mot trädet i mitten

Här beskrivs arbetet med att utveckla en gemensam grund för hur estetiska lärprocesser kan förstås och tillämpas i undervisningen på lärarprogrammen.

Gemensam grund för estetiska lärprocesser 

Arbetet med att utveckla en gemensam grund för estetiska lärprocesser görs med hjälp av fokusgruppssamtal med lärare och forskare som är involverade i undervisning eller forskning om estetiska lärprocesser på Örebro universitet.

Fokusgruppssamtal 

Syftet med fokusgruppsamtal är att undersöka hur verksamma på Örebro universitet förhåller sig till estetiska lärprocesser samt att hitta en gemensam grund för den undervisning som bedrivs inom lärarprogrammen.

Lärare och forskare som på olika sätt arbetar med estetiska lärprocesser inom sin yrkesverksamhet bjuds in till ett samtal som syftar till att formulera några gemensamma punkter som ramar in undervisnings- och lärandepraktiker inom estetiska lärprocesser på universitetet. Fokusgruppssamtalet dokumenteras samtidigt med förhoppningen att kunna utgöra data i ett mindre forskningsprojekt om estetiska lärprocesser med högskolepedagogisk inriktning.