This page in English

Internationella och interkulturella perspektiv

Delprojektets syfte är att utveckla internationaliseringen vid lärarutbildningen. Internationalisering av högre utbildning omfattar såväl nationella som internationella aspekter och handlar huvudsakligen om att ta vara på och bredda kunskap och kontaktytor utifrån ett internationellt perspektiv.

Vid Örebro universitet är internationalisering en angelägen verksamhet som ska genomsyra all aktivitet, inklusive utbildning, forskning, ledning och administration. Syftet är att genomgående förbättra dessa områden och därmed även universitetets nationella och internationella möjligheter att växa och skapa nya samarbetspartners.

I delprojektet arbetar vi utifrån perspektivet att internationalisering är en verksamhet som pågår både internationellt och nationellt. Den internationella delen berör mobilitet och relaterade administrativa processer. Den nationella delen avser den internationaliseringsverksamhet som pågår i den ordinarie studiemiljön, detta kallas också ”internationalisering på hemmaplan”.

Delprojektets syfte är att utveckla internationaliseringen vid lärarutbildningen och i delprojektets verksamhet inkluderas explicit både den internationella och den nationella aspekten av internationalisering. I delprojektet pågår en mängd aktiviteter som siktar mot att den framtida lärarutbildningen kan erbjuda alla lärarstudenter möjlighet delta i internationella utbyten; att den kan tillhandahålla goda förutsättningar för arbetet med internationalisering; och att internationalisering i framtiden är integrerat i undervisningen och i arbetet med kurs- och programutveckling.


Exempel på aktiviteter i delprojektet

 • Förbättring av kommunikations- och informationsarbetet kring internationalisering
  • skapa och uppdatera interna och externa hemsidor
  • utveckling av informationsvägar till och mellan studenter och personal
  • studentinriktade aktiviteter

 • Skapa nya internationella kontaktytor
  • arbetar med utbytesavtal och vfu-frågor
  • utvecklar kontakter med internationella samarbetspartners

 • Internationalisering på hemmaplan
  • Seminarie- och workshopserie kring interkulturalitet
  • Integrering av interkulturella perspektiv i kurs- och programutveckling

Kartläggning av internationalisering av lärarutbildningen

Resedagbok från studiebesök i skolor i Maharashtra i nordvästra Indien

Ansvarig

Jonas Ålander

Tjänstetitel: Projektledare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Musikhögskolan

Profilsida: Jonas Ålander

E-post:

Telefon: 019 303385

Rum: A1105

Jonas Ålander

Blogginlägg - Internationella och interkulturella perspektiv