This page in English

Internationella och interkulturella perspektiv

Bild med karta över världen

Delprojektets syfte var att utveckla internationaliseringen vid lärarutbildningen. Internationalisering av högre utbildning omfattar såväl nationella som internationella aspekter och handlar huvudsakligen om att ta vara på och bredda kunskap och kontaktytor utifrån ett internationellt perspektiv.

Internationalisering – en angelägen verksamhet för hela universitetet

Vid Örebro universitet är internationalisering en angelägen verksamhet som ska genomsyra all aktivitet, inklusive utbildning, forskning, ledning och administration. Syftet är att genomgående förbättra dessa områden och därmed även universitetets nationella och internationella möjligheter att växa och skapa nya samarbetspartners.

Perspektiv och mål

I delprojektet arbetade vi utifrån perspektivet att internationalisering är en verksamhet som pågår både internationellt och nationellt. Den internationella delen berör mobilitet och relaterade administrativa processer. Den nationella delen avser den verksamhet inom internationalisering som pågår i den ordinarie studiemiljön. Detta kallas också ”internationalisering på hemmaplan”.

I delprojektet pågick en mängd aktiviteter som siktade mot att den framtida lärarutbildningen ska kunna erbjuda alla lärarstudenter möjlighet att delta i internationella utbyten, att den kan tillhandahålla goda förutsättningar för arbetet med internationalisering och att internationalisering i framtiden är integrerat i undervisningen och i arbetet med kurs- och programutveckling.

Bild på jordglob

Aktiviteter inom delprojektet

Här kan du läsa mer om delprojektets olika aktiviteter.

Bild på tågräls med gräs och skog på kanterna

Internationella samarbeten

Här kan du läsa mer om delprojektets internationella samarbeten.

Ansvarig

Jonas Ålander

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Jonas Ålander

E-post:

Telefon: 019 303385

Rum: F3244