Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Psykologi

Psykologins uppgift är att söka förstå och klargöra varför människor tänker, känner, reagerar och handlar som de gör. Fokus är på individen och individens utveckling, men personen och personens fungerande är inte skilt från den miljö som han eller hon lever i. En viktig uppgift är därför att se personens tänkande, känslor och beteende som del i ett människa-miljö system.

När du läser psykologi kommer du att få kunskap om de olika sätt att beskriva och förklara det människor gör, tänker och känner, som växt fram inom kognitiv psykologi, personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi, relationspsykologi, biologisk psykologi, psykopatologi och andra områden. Du kommer att få ett brett perspektiv, och du kan över tid specialisera dig.

Du har nytta av dina psykologikunskaper inom många olika yrken där du arbetar med människor. Vill du arbeta med omvårdnad och behandling är självklart kunskaper i psykologi viktiga, men även inom områden som utbildning, administration, information och utredningsverksamhet är kunskaper i psykologi betydelsefulla.

Stora delar av kurslitteraturen är på engelska.

Pedagogisk grundsyn psykologi.pdf 

Pågående arbete med pedagogisk utveckling i psykologi

Inom psykologi arbetar vi ständigt med att utveckla utbildningarnas pedagogiska kvalité och lärares pedagogiska kompetens. Under våren testar vi ett arbete med konstruktiv kollegial observation och feedback kallat "critical friends" under ledning av Anthony Burden, pedagogisk utvecklare vid Stockholms universitet. Metoden används även på andra universitet i Sverige och internationellt och syftar till att öka den pedagogiska kvalitén, men även samverkan mellan lärare.

Psykologmottagningen

Psykologmottagningen

På Örebro universitets psykologmottagning finns möjligheten till kostnadsfri psykologisk behandling och psykoterapi. Du träffar psykolog som är i slutet av sin utbildning som arbetar under handledning.

Enhetschef

Selma Salihovic

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Selma Salihovic

E-post:

Telefon: 019 301407

Rum: L2613

Selma Salihovic

Ämnesansvarig

Jonas Persson

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Jonas Persson

E-post:

Telefon: 019 301428

Rum: L2608

Jonas Persson

Programansvarig

Sofia Bergbom

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Sofia Bergbom

E-post:

Telefon: 019 303967

Rum: L2624

Sofia Bergbom

Administration

Studievägledning Psykologi

Christina Ljungquist
E-post: This is an email address 
Telefon: 019-301412
Rumsnummer: L2529

Utbildnings- och forskningsadministration  

Psykologprogrammet

Maria Carlström Puhakka 
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303783
Rumsnummer: L2473

Fristående kurser

Niklas Rydelius 
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303535
Rumsnummer: L2471

Forskning och forskarutbildning

Kristina Lexell
E-post: This is an email address
Telefon: 019-301092
Rumsnummer: L2455

Anna Carlberg
E-post: This is an email address
Telefon: 019-301263
Rumsnummer: L2457