Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Psykologi

Psykologins uppgift är att försöka förstå och klargöra varför människor tänker, känner, reagerar och handlar som de gör. Fokus är på individen och individens utveckling, men personen och personens fungerande är inte skilt från den miljö som han eller hon lever i. En viktig uppgift är därför att se personens tänkande, känslor och beteende som del i ett människa-miljösystem.

När du läser psykologi kommer du att få kunskap om de olika sätt att beskriva och förklara det människor gör, tänker och känner, som växt fram inom kognitiv psykologi, personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi, relationspsykologi, biologisk psykologi, psykopatologi och andra områden.

Vid Örebro universitet erbjuder vi inom psykologiämnet dels psykologprogrammet, men även möjligheten att läsa fristående kurser inom psykologi.

Att plocka ihop fristående kurser till en examen

Ett alternativ till att följa ett färdigt utbildningsprogram kan vara att själv plocka ihop fristående kurser för att på så sätt utforma din egen examen. Vilka kurser du väljer beror på dina framtida yrkesplaner, intressen och erfarenheter.

När du läser fristående kurser söker och antas du till en kurs i taget. Du har på så sätt stor möjlighet att själv planera ditt utbildningsupplägg och vilket innehåll din examen ska få.

För att kunna ta ut en kandidatexamen behöver du läsa sammanlagt 180 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar sex terminers heltidsstudier. Minst 90 hp av dessa 180 hp ska vara inom ett ämne, ett så kallat huvudområde. Resterande kurser, 90 hp, kan du välja fritt. Om du vill ta en kandidatexamen med psykologi som huvudområde vid Örebro universitet behöver du således läsa Psykologi grundkurs 30 hp, Psykologi fortsättningskurs 30 hp och Psykologi kandidatkurs 30 hp, samt 90 övriga högskolepoäng som inte överlappar innehållsmässigt med kurserna inom psykologi. Örebro universitets fristående kursutbud hittar du här.

Kandidatexamen i psykologi, 180 hp

  • Psykologi grundkurs, 30 hp
  • Psykologi fortsättningskurs, 30 hp
  • Psykologi kandidatkurs, 30 hp
  • Övriga kurser sammanlagt 90 hp

Vad blir jag då?

Att ha kunskap och kompetens i ämnet psykologi är värdefullt inom de allra flesta yrken och sammanhang.

Personer som har tagit en kandidatexamen i psykologi eller annat beteendevetenskapligt ämne kallar sig ofta för beteendevetare. Beteendevetare är ingen skyddad titel som du behöver ha läst ett visst antal kurser för att få kalla dig. Vanligtvis har dock en beteendevetare läst minst en kandidatexamen inom exempelvis huvudområdet psykologi. Läs mer om yrket beteendevetare här: https://www.saco.se/studieval/yrken-a-o/beteendevetare/ 

Beteendevetare kan vara ett bra sökord att använda sig av när man letar efter jobb. Många gånger gömmer sig dock jobb som kan vara av intresse och relevans för beteendevetare under andra yrkestitlar, därför behöver man vara bred i sin sökning.

Utöver den akademiska examen finns flera andra delar som är viktiga vid jobbsökande såsom kontaktnät, personliga egenskaper, tidigare (arbetslivs)erfarenheter; helt enkelt den samlade kompetensen hos en person. 

Observera att om ditt mål är att kunna arbeta som psykolog behöver du läsa psykologprogrammet, det är alltså inte möjligt att plocka ihop fristående kurser till en psykologexamen.

Psykologmottagningen

Psykologmottagningen

På Örebro universitets psykologmottagning finns möjligheten till kostnadsfri psykologisk behandling och psykoterapi. Du träffar psykolog som är i slutet av sin utbildning som arbetar under handledning.

Enhetschef

Ida Flink

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Ida Flink

E-post:

Telefon: 019 303740, 0790 676840

Rum: L2606

Ida Flink

Biträdande enhetschef

Maria Malmberg

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Maria Malmberg

E-post:

Telefon: 019 303245

Rum: L2656

Maria Malmberg

Biträdande enhetschef

Sevgi Bayram-Ozdemir

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Sevgi Bayram-Ozdemir

E-post:

Telefon: 019 302120

Rum: L2612

Sevgi Bayram-Ozdemir

Ämnesansvarig

Jonas Persson

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Jonas Persson

E-post:

Telefon: 019 301428

Rum: L2608

Jonas Persson

Programansvarig

Joakim Norberg

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Joakim Norberg

E-post:

Telefon: 019 301277

Rum: L2624

Joakim Norberg

Administration

Studievägledning Psykologi

Christina Ljungquist
E-post: This is an email address 
Telefon: 019-301412
Rumsnummer: L2529

Utbildnings- och forskningsadministration

Psykologprogrammet och fristående kurser

Maria Carlström-Puhakka
E-post:This is an email address
Telefon: 019-30378
Rumsnummer: L2473

Forskning och forskarutbildning
Kristina Lexell
E-post: This is an email address
Telefon: 019-301092
Rumsnummer: L2455