Program

Två kvinnor i samtal.

Vid HS-fakulteten finns ett brett utbud av professionsinriktade program som leder till en kandidat-, magister- eller masterexamen. Vi erbjuder också utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen som lärare, jurist, psykolog och socionom, liksom utbildning inom musik som leder till en konstnärlig examen.