This page in English

Forskargrupp

Urologi - Prostatacancer

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Sabina Davidsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Prostatacancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos svenska män och varje år diagnosticeras cirka 11 000 män med sjukdomen, varav cirka en fjärdedel dör till följd av sjukdomen. Trots att prostatacancer är vanlig så är orsaken till sjukdomen till stor del okänd, etablerade riskfaktorer är idag en stigande ålder, en familjehistoria av prostatacancer och etnicitet. På senare tid har det även föreslagits att infektion och kronisk inflammation i prostatakörteln skulle kunna vara riskfaktorer som leder till en tumörutveckling.

Prostatacancerforskning har bedrivits sedan länge på Urologiska kliniken och har genererat publikationer som varit betydelsefulla för dessa patienter.  Forskningen har till stor del varit epidemiologisk registerforskning som bland annat studerat kostens betydelse för prostatacancer patienter. Numer bedrivs även molekylärbiologisk forskning där pågående studier bedrivs för att identifiera immunologiska markörer som kan användas för att på ett bättre sätt kunna identifiera den grupp av patienter som gynnas av behandling då överbehandling är ett stort bekymmer när det gäller omhändertagandet av dessa patienter.

På kliniken bedrivs även ett antal olika läkemedelsstudier där målet är att finna nya och bättre läkemedel för patienter diagnostiserade med framför allt metastaserad prostatacancer.

Utvalda publikationer

Psychological and physiological impacts of a fast-track diagnostic workup for men with suspected prostate cancer: Preliminary report from a randomized clinical trial. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32255568

Circulating inflammation markers in prostate cancer. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31212389

Dairy intake in relation to prostate cancer survival. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28187509

Finansiärer

  • LIONS CANCERFORSKNINGSFOND MELLANSVERIGE UPPSALA-ÖREBRO
  • Nilsson-Ehle donationerna
  • Nyckelfonden
  • Prostatacancerförbundet
  • Stiftelsen Längmanska kulturfonden