This page in English

Forskningsämne

Handikappvetenskap

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Elina Mäki-Torkko

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap
  • Medicin

Forskningsområden

  • Funktionshinder
  • Funktionsnedsättning

Forskningsmiljöer

Handikappvetenskap är ett mångvetenskapligt område som behandlar frågor om funktionshinder och handikapp utifrån ett flertal ämnen inom samhälls- och beteendevetenskap, humaniora, medicin, vård, naturvetenskap och teknik. Handikappvetenskap utgör förutom ett teoretiskt område även ett praktik- och brukarnära fält. Handikapp är ett komplext, relativt och mångvetenskapligt problemområde.

Forskningsprojekt